עמוד הבית בית בכפר > כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה

הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות

של החברה אשר תתכנס ביום ה’, 29 בדצמבר 2022

 

בית בכפר בע”מ – ״החברה״

 

הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה

 

 

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות (להלן: “האסיפה”), אשר תתקיים ביום ה’,
29 בדצמבר, 2022 בשעה 12:00 ,במשרדי החברה, ברחוב בן יהודה 77 ,כפר סבא.

 

 

לפתיחת ההודעה המלאה וסדר יומה של האסיפה לחצו כאן

 

בניית אתרים | חווית משתמש | פיתוח תוכנה